Gerda Postelmans: HLM Marquise

  • Op maandag 6 juni 2022 tot donderdag 8 september 2022

  • De Passage
  • Categorie: Fotografiecircuit
Gerda Postelmans: HLM Marquise

In juni 2019 beëindigde Gerda een cursus Fotokunst aan BKO Academie voor Beeldende en Audiovi­suele Kunsten te Overijse met een fotopro­ject rond “Volkstuin­tjes”.

Wat haar boeit in fotografie is het ontdekken en vastleggen van het ongewone gewone, de schoon­heid van het banale. Ze werkt graag rond één bepaald thema, maar speelt ook met toeval­lige associ­a­ties van foto’s in vorm, kleur, onderwerp, … 

De reeks ‘HLM Marquise’ ontstond na een bezoek aan een brocante in het ‘quartier du Mieux-Être’, een sociale woonwijk in het noorden van Frankrijk. Tot haar verwon­de­ring ontdekte ze er reuzegrote foto-affiches op de gevels van de huizen, gehavend door weer en wind en deels gescheurd.

De volgende twee weken kwam ze regelmatig terug op deze plek om foto’s te maken.

Uit gesprekken met enkele kinderen, met de postbode en anderen bleek dat dit fotopro­ject bewoners van de buurt afbeeldde. Na contact met de gemeente vernam ze dat dit een project van de stad Marquise was om de bewoners van deze buurt in de kijker te zetten: een tentoon­stel­ling “Têtes d’Affi­ches” (54 portretten van 1,80 x 1,30 m) die opende in september 2016.

Amper 6 maanden later was dit prachtige sociale project, blootge­steld aan regen en wind, gedoemd te verdwijnen door de tand des tijds. Een symbool van de vergan­ke­lijk­heid.

Deze foto’s zijn een laatste stille getuigenis van een ondertussen volledig verdwenen project.

Gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van CC De Steiger.