Rita Verduyckt: Borderline spaces and places

  • Op maandag 9 mei 2022 tot donderdag 2 juni 2022

  • De Passage
  • Categorie: Fotografiecircuit
Rita Verduyckt: Borderline spaces and places

Voor haar reeks ‘Border­line spaces and places - Walking on the dark side of life’ liet Rita Verduyckt zich inspireren door het boek ‘Border­line Times’ van psychi­ater Dirk De Wachter.

Hoewel de Border­line-persoon­lijk­heids­stoornis een vrij recent ziekte­beeld is, geldt ze op dit moment toch als meest gestelde diagnose in de geeste­lijke gezond­heids­zorg. Uiteraard is de psychi­a­trie een afspie­ge­ling van de wereld waarin we leven. De Wachter schetst border­line dan ook terecht als een ‘maatschap­pe­lijk ziekte­beeld’. Symptomen als angst, eenzaam­heid, agressi­vi­teit, instabi­li­teit, impulsi­vi­teit, labili­teit en zelfmoord­nei­gingen zijn niet ver te zoeken en zijn in essentie kenmerken van onze westerse samenle­ving.

Rita Verduyckt zocht voor deze serie dus de donkere kant van het leven op. Ze doolde nachten rond op zoek naar metafo­ri­sche plaatsen en ruimtes die voor haar de kenmerken van border­line suggereerden en symboli­seerden. Ze koos er bewust voor om geen mensen in beeld te brengen: border­line patiënten vertonen immers geen bijzon­dere uiterlijke kenmerken en de ziekte heeft evenveel gezichten als er patiënten zijn. 

De fotografe is een meester in het scheppen van sfeer en in het oproepen van emoties. Haar desolate en cinema­to­gra­fi­sche beelden ademen zowel kracht als poëzie uit en net daarom beklijven ze. De donkere, beklem­mende en onbehaag­lijke landschappen balanceren op de grens tussen zwart–wit en kleur en stralen ook een zeker Belgisch surrea­lisme uit. Door de filmische beeldver­hou­ding trekt ze de toeschouwer mee in haar verhaal dat de confron­tatie aangaat met het ideaal­beeld van een ‘gelukkige wereld’, die nooit bestond, en die allicht ook nooit zal bestaan.

Rita Verduyckt (°1950) studeerde in 2017 af in de richting Fotokunst aan de Stedelijke Academie van Lier. Ze volgde ook een master­class in Nederland in het kader van Breda Photo 2018. Haar reeks ‘To live on’ was 1 van de 10 geselec­teerde reeksen die op het festival geëxposeerd werden. Haar voorkeur gaat uit naar landschaps­fo­to­grafie, vertrek­kende vanuit een gevoels­ma­tige achter­grond én met een maatschap­pe­lijk thema als basis.

Gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van CC De Steiger.